Doğa ve Çevre

Aydın ili Söke ilçesinde bulunan fabrikamız konum itibariyle, tarım ve turizm bölgesine uygun bir işletim tarzı ile yönetilmektedir. Tüm tesislerimizde uygulanan arıtma ve geri dönüşüm sistemlerimiz, kuruluşumuzun çevreye duyarlılık konusunda sahip olduğu toplumsal bilincin önemli göstergelerinden biridir. Ayrıca, yine doğaya duyduğumuz sorumluluk gereği, fabrikamızda üretim için gereken enerji ihtiyacımızı karşılama amacıyla, taşıma yöntemi ile tedarik ettiğimiz LNG gazı yerine 2013 yılı itibariyle doğalgaza geçişimizi tamamladık. Akabinde, doğalgazdan elde edilen temiz enerji sistemi “kojenerasyon” yatırımı yapılmıştır


Yüksel Seramik bir Mutluhan Holding kuruluşudur.
facebookfacebookfacebookinstagram