[porto_block name="header-top"]

Arge Merkezi

Yüksel Seramik Anonim Şirketi 1997 yılında kurulduğu günden bu yana, gerek yurt içi gerekse yurt dışında sunduğu kaliteli çözümler ve iyi müşteri ilişkileriyle önemli bir pazar payına ve yüksek değer algısı oluşturan bir marka olmanın gururuyla sürekli gelişme hedefi ile yoluna devam etmekte, araştırma geliştirme çalışmalarını firma için itici güç olarak görmektedir. İmkanlarını sürekli olarak iyileştirmekte ve üretimine yansıtmakta olan firma bilgisayar destekli tasarımlar yapmakta, imalatlarında ileri otomasyon teknolojisinden yararlanmaktadır. Gelişmiş teknolojik altyapısı ile bilinen tekniklerin ötesine geçerek yapılmayanı yapmaya çalışmakta, katma değeri yüksek ürünleri dünya pazarlarına sunmaktadır. Bu doğrultu da Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge departmanı, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Merkezi olarak kabul edilmiştir.

Ar-Ge merkezi olarak ülke ekonomisinin hedefleri doğrultusunda üretimin katma değerini artırabilmek için kendi hedeflerini belirlemekte ve çalışmalarını bu yönde ilerletmektedir. Ar-Ge merkezi araştırma ve inovasyon odaklı, bilgi birikimini en verimli şekilde kullanan, yetkin ve tecrübeli mühendis ve teknikerleri ile tasarım, süreç, test faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevre dostu teknolojiler kullanılarak enerji sarfiyatının minimum düzeye indirilmesi, farklı pazarların tercih ve alışkanlıklarına uygun ürün ergonomi tasarımı kabiliyetleriyle projelerini Ar-Ge’ye dayalı olarak yapmaktadır. Ar-Ge merkezi, tasarım ve proje süreçleri, prototip geliştirme yatırımları, yeni personel istihdam hedefleri, kurumsal ve akademik işbirlikleri ile trendleri yakalamakta ve geleceğe yön vermektedir.